Våra tjänster

Projektering

Projektering samt framtagning av ramhandlingar, ritningar och förfrågningsunderlag.

Upphandling & Kontrakt

Vi sköter upphandling och kontakten med entreprenören från anbud fram till signerat avtal.

Projektledning

Vi tar hand om projektledning, samordning och ekonomistyrning och tar projektet i mål.

Underhållsplaner

Underhållsplanering för er fastighet med ett långsiktigt förvaltande samt en funktions- och värdesäkring av huset.

Besiktning

Vi hjälper er med besiktning, förstudier, inventering, kalkylering m.m. 

Rådgivning

För er som är fastighetsägare erbjuder vi rådgivning gällande underhållsplanering, investeringar och underhållsprojekt. 

Exempel på projekt vi kan hjälpa er med:

 • Stambyte
 • Fasad
 • Fönsterrenovering/Fönsterbyte
 • Värmeåtgärder
 • Lokalanpassningar
 • Takrenovering
 • Passagesystem
 • Trapphusrenovering
 • Belysning
 • Ventilation
 • Dränering
 • Mark/Gård
 • VVS

Projektering

Innan själva produktionen drar igång behöver Beställaren veta vad som ska utföras, hur det ska göras, ungefär hur lång tid det kommer ta samt, framförallt, vad det kommer att kosta. 

Upphandling

Nästa steg handlar om att ta fram någon som kan utföra det man kommit fram till i projekteringsstadiet, då görs en upphandling. 

Projektledning

Nu är det dags att starta på riktigt!  Vår roll övergår nu till att kontrollera projektets fortskridande och se till att Beställaren får det som är avtalat och till rätt tid & pris. 

Kontakta oss