Våra tjänster

Projektering

Projektering samt framtagning av ramhandlingar, tekniska beskrivningar, ritningar och administrativa föreskrifter 

Upphandling & Kontrakt

Vi sköter upphandling och kontakten med entreprenören från anbud fram till signerat avtal

Projektledning

Vi tar hand om projektledning, samordning och ekonomistyrning och tar projektet i mål.

Underhållsplaner

Underhållsplanering för er fastighet med ett långsiktigt förvaltande samt en funktions- och värdesäkring av huset.

Besiktning

Vi hjälper er med besiktning, förstudier, inventering, kalkylering m.m. 

Rådgivning

För er som är fastighetsägare erbjuder vi rådgivning gällande underhållsplanering, investeringar och underhållsprojekt. 

Exempel på projekt vi kan hjälpa er med:

STAMBYTE: Komplett stambyte med våtrumsrenovering alternativt relining

VVS: Rörarbeten i alla omfattningar

FASAD: ROT-systemrenovering eller komplett byte  

FÖNSTER: Renovering eller byte, med eller utan komplett fasadrenovering

VÄRME: Injustering, KV-beräkning, energioptimering

VENTILATION: OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll), Injustering/Rensning, Installation

TAK: Omläggning eller renovering/målning

LOKALANPASSNING: Fastighetsutveckling, kontorsrenovering

TRAPPHUSRENOVERING: Även med tillgänglighetsanpassning och ansökan om myndighetsbidrag

HISS: Modernisering eller komplett byte

DRÄNERING: Dräneringsarbeten, utformning/omformning gårdar/park

PASSAGE: Kompletta system med bokningsmöjligheter eller "stand-alone"-system

BYGGLOV: Samordning bygglovsansökan, Kontrollansvarig, Kontrollplaner

UNDERHÅLLSPLAN: Framtagning verklighetsförankrade underhållsplaner

KONSULTATION: Allmän konsultation inom bygg- och fastighetsbranschen

Projektering

Innan själva produktionen drar igång behöver Beställaren veta vad som ska utföras, hur det ska göras, ungefär hur lång tid det kommer ta samt, framförallt, vad det kommer att kosta. 

Upphandling

Nästa steg handlar om att ta fram någon som kan utföra det man kommit fram till i projekteringsstadiet, då görs en upphandling. 

Projektledning

Nu är det dags att starta på riktigt!  Vår roll övergår nu till att kontrollera projektets fortskridande och se till att Beställaren får det som är avtalat och till rätt tid & pris. 

Kontakta oss